4B TRACK- POWERNIGHT EXTENDED

PowerNight extended

Het kenmerk van Jezus’ bediening op aarde is dat Hij vanuit diepe bewogenheid mensen in alle facetten van het leven heel maakt. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Als discipelen van Jezus hebben we dezelfde missie gekregen. Daartoe is de Heilige Geest uitgestort! In deze avonden ontvang je onderwijs, impartatie en ministry om hierin vrijmoedig te ontvangen en te bewegen. Het is de hoogste tijd dat de kerk van Jezus actief het Koninkrijk van God op bovennatuurlijke wijze bouwt overal waar we als gelovigen zijn.

De avonden zullen gevuld zijn met worship, onderwijs en ministry. We verwachten elke avond dat de Heilige Geest ons meeneemt in wat Hij wil doen.

Onderwerpen die behandeld zullen worden:

· Het originele plan van God

· Hoe te bidden voor genezing

· Hoe te bidden voor bevrijding

· De inzet van woorden van kennis

· Dorst en honger naar God

· Belemmeringen

· Impartatie

De avonden ( 11 en 28 okt, 8 en 22 nov.) vallen onder de verantwoordelijkheid van Richard Wilbrink met inzet van Ministryteam o.l.v. Margreet van Straalen.

Persoonsgegevens

Met het invoeren van dit formulier ga je akkoord met de privacyverklaring van Nehemia Zwijndrecht. Je gegevens worden verwerkt in een online ledenadministratie. Nehemia Zwijndrecht heeft de verantwoordelijkheid goed om te gaan met persoonsgegevens die we krijgen van leden en gasten van de gemeente. Dat zouden we niet anders willen en dat zijn we ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze website en onze ledenadministratie zijn goed beveiligd. De ledenadministratie gaat discreet met de persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die in vertrouwen verstrekt zijn aan Nehemia Zwijndrecht, worden alleen intern gebruikt door personen waarvoor de gegevens van belang zijn om hun taak goed uit te kunnen voeren. We verstrekken geen gegevens aan externe partijen.